Novinarski trening / Prethodne sezone / Sezona 2009/2010

Zelena ekonomija

Best of zelena ekonomija

Evropa poštuje ekološke standarde. Tačnije, ekologija je u razvijenim zemljama u svesti građana, da se oni već vode principom da planetu nismo nasledili od predaka, vec da smo je pozajmili od potomaka. Iako Srbija ima mnogo problema, oni ne mogu biti izgovor za nemar prema očuvanju životne sredine. Ipak svakodnevno se javljaju primeri dobre saradnje čoveka, prirode i dobrih ideja.

Ovo je poslednji od 12 TV priloga napravljenih u sklopu novinarskog treninga Zelena ekonomija, u okviru kog se deset mladih novinara i studenata novinarstva bavilo temom očuvanja životne sredine, održivog razvoja i alternativnih izvora energije.

Autor ovog priloga je Nemanja Stanković.

The best of green economy

Europe respects ecological standards, indeed in the developed countries ecology is almost ingrained in the minds of citizens who are aware that we haven’t inherited our planet from ancestors but have actually borrowed it from our posterity. Despite the fact that Serbia faces many problems they cannot be used as excuses for lack of care shown for protection of environment.

However, every day there are some examples of good cooperation between people, nature and good ideas. This is the last of 12 TV reports produced within the journalist training Green Economy attended by ten young journalists who were tackling the themes on protection of environment, sustainable development and the alternative sources of energy.

The author of this TV report is Nemanja Stanković.

Farmaceutski otpad

U kućnim zalihama lekova nalazi se 90 odsto onih kojima je prošao rok upotrebe. Obično završe u smeću, na deponijama i tako zagađuju podzemne vode i zemljište. Ministarstvo životne sredine i Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Apotekarskom ustanovom Beograd, donela su zakon o upravljanju farmaceutskim otpadom. Uskoro će u svaku apoteku građani moći da donesu i ostave lekove kojima je prošao rok trajanja.

Autor ovog priloga je Bojana Jovanović.

Pharmaceutical waste

Up to 90 per cent household stocks of medications contain those whose expiration date has run out. Such medications usually end either in garbage or on dumps thus polluting the underground waters and soil.

Ministry of the Environment and Ministry of Health in cooperation with the Pharmacy Organization Belgrade have adopted the regulation on pharmaceutical waste disposal. Soon, the citizens will have the opportunity to bring medications whose date expired to every pharmacy for further treatment and disposal in accordance with regulations.

The author of this report is Bojana Jovanović.

Strategije Evropske unije za očuvanje životne sredine

Strategija Evropske Unije za očuvanje životne sredine postavljena je vrlo široko i vrlo ambiciozno. Njena meta je na prvom mestu globalno otopljenje planete i sprečavanje elementarnih nepogoda koje zbog otopljenja nastaju. Ove godine sve članice Unije složile su se oko cilja da do 2020. godine emisiju štetnih gasova smanje za trećinu. Zatim su se složile da u roku od 10 narednih godina umanje globalno otopljenje za 2 stepena Celzijusa.

Svoje bavljenje globalnim otopljenjem, vlada u Briselu potvrdila je i uvođenjem ministarskog kabineta zaduženog za klimatske promene.

Autor ovog priloga je Milica Atanasković.

The strategy of European union for preserving enviroment

The strategy of European Union aimed to preserving environment is ambitious and addresses a wide range of issues. Its main target is to address the problem of global warming that may cause natural disasters. This year, all EU member countries agreed to reduce by third the emission of harmful gasses by 2010. They also agreed to reduce global warming by 2⁰C in the next 10 years.

Determination shown by Brussels’ government to address the problems of global warming has been confirmed by establishing the EU Department for Climate Change.

The author of this report is Milica Atanacković.

Zagađenje vazduha

Povodom Dana zaštite životne sredine, 5. juna, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine objavio je Publikaciju pod nazivom “Kvalitet životne sredine grada Beograda” 2009. Prema tim podacima, koncentracija sumpor- dioksida, odnosno izduvnih gasova iz fabričkih dimnjaka u vazduhu je povećana, ali nema prekoračenja dozvoljenih vrednosti. Zagađenju vazduha u velikoj meri doprinose i motorna vozila, jer od dva miliona automobile koliko ih saobraća u zemlji, samo 30 odsto zadovoljava ekološke standarde koje propisuje Evropska unija.

Autor ovog priloga je Katarina Petrović.

Air pollution

On the occasion of the World Environment Day, marked June 5th, the City Secretariat for Environment released a publication entitled “The Environment Quality of the City of Belgrade in 2009.” According to it, the concentration of sulphur dioxide i.e. exhaust gases emitted from the factory chimneys was increased but it still didn’t exceed standard limits. This increased air pollution was caused in the great measure by motor vehicles because of two million cars registered in the country only 30 per cent met ecological standards set by the European Union.

The author of this report is Katarina Petrović.

Deponije i reciklažna dvorišta

U Srbiji se reciklira samo tri odsto otpada, dok ostalih 97procenata završi na deponijama. Od 164 zvaničnih deponija, koliko ih ima na teritoriji naše zemlje, mali broj je sanitarno ispravan. Plan je da se do 2019. godine broj deponija smanji na 26 regionalnih sanitarnih deponija, a svaka opština u Srbija dužna je da napravi svoj plan rukovođenja otpadom.

Autor ovog priloga je Branka Tutic.

Dumps and recycling facilities

Serbia currently recycles only three per cent of waste while the remaining 97 per cent ends on dumps. Of 164 regular waste disposal sites on the territory of our country, few conform to the sanitary standards. As foreseen, the number of dumps by 2019 should be reduced to 26 regional sanitary landfills and every municipality in Serbia should have its plan how to handle waste.

The author of this contribution is Branka Tutic.

Dar za Bulevar

Na Bulevaru kralja Aleksandra u oktobru će biti zasađeno 483 nova platana. Gradske vlasti, uskoro će raspisati tender za kupovinu tog drveća. Pod nazivom “Dar za Bulevar- znak da volimo Beograd” organizovana je i akcija u koju se mogu uključiti i donatorske kompanije, ali i pojedinci. Kupovinom platana po ceni od 1000 evra, građani će Beogradu pokloniti jedno drvo, a za uzvrat, na stablu će biti postavljena pločica sa ugraviranim njihovim imenom kao donatorom.

Autor ovog priloga je Senka Ignjatović.

Gift for the Boulevard

The Boulevard of King Alexander in Belgrade will be soon lined with 482 new plate trees. The City Government intends to publish a bid announcement for purchasing plate trees. In an organized action under the slogan “A Gift for the Boulevard – A Sign You Love Belgrade” both the citizens and companies-donators alike are invited to purchase a plate tree for Euro 1,000 apiece. Thus the Belgraders can give a gift to Belgrade in the form of plate tree and in return this tree will be marked by a recognition donor plaque with the engraved name of donor.

The author of this contribution is Senka Ignjatović.

Veliko spremanje Srbije

Svetski dan životne sredine obeležava se petog juna. Tog dana Ministarstvo životne srednie I prostornog planiranja na simboličan način organizuju, u okviru akcije Očistimo Srbiju, veliku radnu akciju, čišćenja otpada, Veliko spremanje Srbije.

Autor ovog priloga je Tijana Ranković.

A big sweep action in Serbia

The World Environment Day falls on June 5th. On this day the Ministry of Environment and Spatial Planning organizes within Let’s Clean-up Serbia Campaign an extensive sweeping action a Big Clean-up of Serbia in order to remove litter, debris and waste.

The author is Tijana Ranković.

Biomasa u Beogradskim elektranama

Beogradske elektrane već pune dve sezone u svojim pogonima rade u potpunosti bez uglja. Kotlarnice koje su već decenijama koristile ugalj su prešle na primenu čvrste biomase, peleta i briketa. Na taj način su značajno doprinele kvalitetu vazduha u gradu, a prvenstveno ljudima koji žive u okolini ovih toplotnih izvora.

Autor ovog priloga je Ivana Vujasković.

Biomass fuel for Belgrade power plants

The Belgrade Power Plants operate now for the second season in order without coal fuel. The boilers, coal-fired for decades, now use the solid biomass like pellets and briquettes. In this way they contribute to considerably better quality of air in the city and especially to improved quality of life of those living in the neighborhood of thermal power plants.

The author is Ivana Vujasković.

Reciklaža

Od nedelje, 23. maja, stupio je na snagu zakon koji je donelo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja o ambalaži i ambalažnom otpadu koji obavezuje sve proizvođače da sakupljaju iskorišćenu ambalažu koju su plasirali na tržište.

To je princip “produžene odgovornosti proizvođača”, gde pored toga što imaju obavezu da njihov proizvod bude bezbedan, moraju da sakupe određeni procenat iskorišćene ambalaže kako bi se ona reciklirala i tako vratila u upotrebu. Svaki proizvođač moraće da reciklira minimum 5 odsto otpada ukupne proizvodnje na godišnjem nivou.

Autor ovog priloga je Marko Vlahović.

Recycling

As from Sunday, May 23, 2010, the Ministry of Environment and Spatial Planning is implementing the Law on Packaging and Packaging Waste Management that binds all manufacturers to collect waste packaging material from the products they put on the market.

The law is based on the “extended manufacturers’ responsibility” principle i.e. on manufacturers’ obligation not only to produce a safe product but also to collect specific quantity of the packaging waste to be recovered and recycled. Every manufacturer should recycle minimum five per cent waste of its total annual production.

Author of report is Marko Vlahović.

Solarni paneli

Šta spaja solarni panel i mobilni telefon? Odgovor je “Javni solarni punjač mobilnih telefona”. Osim što je odličan primer kako se koriste obnovljivi izvori energije, bio je i povod da istražujemo koliko se u Srbiji koristi energija Sunca.

Autori priloga : Senka Ignjatović, Tijana Ranković i Milica Atanasković.

Solar panels

What have a solar panel and cell phones in common? The answer is:”The public solar charger for cell phones”. Besides being an excellent illustration how to use the renewable energy source this was also a reason to research to what degree Serbia utilizes solar energy.

The authors of contribution are Senka Ignjatović, Tijana Ranković and Milica Atanasković.

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe koje energiju crpe iz zemlje, vode i vazduha u Srbiji su se proizvodile još sedamdesetih godina. Sistem koji zimi greje, a leti hladi potpuno je neškodljiv za životnu sredinu a pritom i štedi energiju. Istraživali smo zašto se pumpe više ne proizvode kod nas, i pored njihove velike isplativosti.

Autori priloga: Ivana Vujasković, Branka Tutić I Marija Nikolić

Heat pumps

Heat pumps extracting energy from ground, water and air were manufactured in Serbia in the seventies last century. The system that provides heating in winter and cooling in summer is environmentally friendly and saves energy as well. We have made inquiries about these pumps and why they are not manufactured any more in our country though they proved to be cost-effective.

The authors are Ivana Vujasković, Branka Tutić and Marija Nikolić.

Poskupljenje struje

Struja je u martu za domaćinstva poskupela 10 odsto. U Elektrodistribuciji Beograd objašnjavaju da će taj novac iskoristiti za rekonstrukciju mreže i ulaganje u nove projekte. Za jednu zemlju je od neprocenljive važnosti da bude energetski samodovoljna – da proizvodi struje koliko joj je potrebno i da smanji uvoz. Međutim, predviđa se da će Srbija do 2015. godine povećati uvoz za čak 300 odsto. Iskorišćavanjem obnovljivih izvora energije i izgradnjom novih energetskih kapaciteta Srbija bi smanjila svoju energetsku zavisnost. Procene kažu da uglja imamo za još dvadesetak godina. Za razliku od gasa, nafte i uglja obnovljivih izvora energije poput biomase, vode, sunca ili vetra biće uvek. Ukoliko Srbija ne bude koristila takve izvore energije sve više će povećavati uvoz struje što će uzrokovati dalji porast cena i skoro sigurno nove restrikcije.

Price of power on the rise

In March, the cost of electricity in Serbia increased of 10 percents. For any country, it is of highest importance to produce enought energy. Unfortunately, Serbia will import more and more electricity and by 2015. the import will increase of 300 percents. That is the reason why it is important to invest in renewable energy sources. In the future, these investments should also bring a stable energy cost.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.