Emisije / Zapadne vrednosti

Prvi serijal Ekonnews u 2015. godini.

U novom serijalu Ekonnews prestavljamo projekte iz oblasti kulture, nauke i razvoja, agrobiznisa i poljoprivrede, energetike, samozapošljavanja u oblasti malog biznisa, ljudskih prava i borbe protiv diskriminicije starijih osoba, međunarodnih studentskih razmena i inicijative iz oblasti zastupanja dobrobiti životinja. Srećemo se sa projektom Evropske prestonice kulture koji se razvija u Novom Sadu, razgovaramo sa akterima nezavisne kulturne scene, i predstavljamo njena kultna mesta, odlazimo u centre visokog tehnološkog razvoja i srećemo se sa konkretnim projektima koji koriste ili razvijaju moderne tehnologije, pratimo aktuelnosti na polju razvoja projekata obnovljivih izvora energije, ispitujemo potencijal trendova organske poljoprivrede u Srbiji, razgovaramo sa učenicima međunarodnih studentskih razmena koje sprovodi Evropski pokret u Srbiji. U ovom serijalu predstavljamo i rezultate digitalizacije umetničke zbirke Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, kao i aktuelnosti iz kulturnih centara Parobrod i Magacin. Pratimo dve životne priče žena koje su sticajem okolnosti ostale bez posla ali i uspešno kreirale nov. Složeni problem osnovnih ljudskih prava starijih osoba rasvetljavamo iz ugla aktivista, predstavnika institucija sistema, stručnjaka i humanitarnih radnika. Nit koja povezuje ove i druge raznolike priče u jednu celinu u novom serijalu Ekonnews su zapadne vrednosti.

II EMISIJA

III EMISIJA

First Ekonnews Serial in 2015

Our new Ekonnews serial covers various projects from the fields of culture, science and other areas, like agribusiness, energy, self-employment in the small business, the human rights and discrimination of the aged, the international student exchange and the initiative for animal welfare.

We present the European Capital of Culture Project currently being prepared by Novi Sad; we speak with actors from the independent cultural scene and introduce its cult places. We visit the high technology development centers and present a number of concrete projects that use or develop modern technologies; we inform about the latest progress dealing with the renewable sources of energy projects; we discover the potential of organic agriculture in Serbia; we meet young people from the International Student Exchange organized by the European Movement in Serbia (EMinS).

Our new serial also shows the results of art collection digitalization at the Museum of Contemporary Art in Novi Sad and new events in the ‘Parabrod’ and ‘Magacin’ cultural centers. We follow two life stories of women who due to unfortunate circumstances lost their jobs but managed to successfully create new ones.

The complex problem of basic human rights of the aged we present from the viewpoint of activists, the representatives of government institutions, the aging experts and humanitarian workers.

All these various stories presented by the new Ekonnews serial have a common thread – the Western values.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.