Novinarski trening / Prethodne sezone / Sezona 2009/2010

Dodela sertifikata učesnicima novinarskog treninga ekonomsko i biznis izveštavanje: Korporativna društvena odgovornost

Učesnicima novinarskog treninga Ekonomsko i biznis izveštavanje: Korporativna društvena odgovornost dodeljeni su sertifikati o uspešno završenom treningu. Sertifikate je učesnicima treninga dodelila ambasadorka Sjedjinjenih Država u Beogradu, Mary Vorlick, a na dodeli su se,pored ambasadorke SAD, učesnicima obratili i direktor TV Studio B, Aleksandar Timofejev i direktor produkcijske kuće KeyConnection Media, Jugoslav Ćosić.

The participants of the first journalist trening Economic, Business an Financial Reporting: Corporate Social Responsability CSR got sertificates for successfull program ending. Mr. Mary Warlick , the ambassador of The United States award the sertificates. After her speech, director of TV Studio B, Aleksandar Timofejev and director of KeyConnection Media, Jugoslav Ćosić also addressed participants.

DOP U U.S. STEEL-u SRBIJA

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 20.1.2010.

Nagradu Ekonomist medija grupe za najbolji projekat korporativne društvene odgovornosti u 2009-toj godini dobio je U.S.Steel za Klub samohranih majki Smedereva. Očuvanje životne sredine je jedan od najznačajnjih pokretača u poslovanju ove kompanije. Od 2003. godine kada je U.S. Steel stigao u Srbiju investirano je prvenstveno u opremu koja je bila zastarela i nije zadovoljavala ekološke standarde. Od početka rada ove kompanije broj povreda u smederevskoj železari smanjen je čak osam puta. Pored bezbednosti na radu zdravlje zaposlenih takođe predstavlja priortitet kompanije.

U.S.Steel veliku pažnju poklanja ulaganjima u kulturu i sport u lokalnim zajednicama u kojima posluje - Smederevu, Šapcu i Kučevu. Kompanija pruža podršku i obrazovanju, redovno snabdevajući škole kompjuterima i drugim sredstvima za nastavu.

CSR IN U.S. STEEL SERBIA

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, January 20, 2010.

U.S. Steel Corporation is among six largest steel producers in the world. In 2003. U.S. Steel entered the Serbian market by acquiring Sartid in Smederevo. Besides supporting economic development in the regions of Smederevo, Šabac and Kučevo, U.S. Steel Serbia is also an active and responsible member of the community by providing assistance in the variety of social needs such as health care, sports and culture. U. S. Steel Serbia has helped repairing Smederevo hospital roof, invested in reconstruction of the University Library in Belgrade, fully equipped an IT classroom in a primary school and supported a number of sports and cultural events.

The safety and health of all employees is of paramount importance to U. S. Steel Serbia and the company regularly organizes appropriate trainings concerning safety and health requirements.

DOP REZIME

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 13.1.2010.

Srpske firme sve više pažnje posvećuju praksi društveno odgovornog poslovanja. Pioniri koji su prihvatili i primenili koncept odgovornog ponašanja prema zaposlenima, prirodnoj sredini, sada predstavljaju uzore kako treba poslovati.

Korporativno poslovanje je neminovnost, ali ujedno predstavlja i dugoročnu investiciju, zbog čega kompanije uzimaju sve veće učešće u ovakvim inicijativama. Međutim, neophodno je princip odgovornog ponašanja raširiti na sve oblasti društvenog života, kao i to da firme najpre razmatraju važnost i prirodu inicijative, pa tek onda benefite koje mogu da ostvare za svoje preduzeće.

BEST OF CSR

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, January 13, 2010.

Companies in Serbia lately give more attention to the corporate social responsibility. Pionners who accepted and implemented this concept of ’responsible business’ now represent the example to be followed. Commitment to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community at large became a necessity and also a a long term investment.

In the sphere of the’Corporate citizenship’ in Serbia there is still a lot to be improve so that companies would embrace more responsibility for the impact of their activities on the environment, employees and the community.

DOP PREMA ZAPOSLENIMA I U SPORTU

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 30.12.2009.

Naftna industrija Srbije je u 2009. godini za akcije u okviru korporativne društvene odgovornosti izdvojila preko 260 miliona dinara. Veliki deo NIS-ovih davanja usmeren je na sport. O tome najbolje govori podatak da je NIS generalni sponzor košarkaškog kluba Partizan. Kompanija takođe podržava i košarkaški savez Srbije, putem sponzorstva takmičenja za najmlađi uzrast.

Briga o zdravlju zaposlenih jedan je od najvažnijih aspekata Microsoft društveno odgovornog poslovanja, jer smatraju da motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo i zdravlje predstavljaju ne samo lični, već i kompanijski napredak. U Microsoft-u Srbija propagiraju i stimulišu zaposlene da vežbaju i to o kompanijskom trošku.

CSR IN SPORT AND WITH EMPLOYEES

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, December 30, 2009.

Petroleum Industry of Serbia (NIS) is committed to the principle of social responsibility and promotes voluntary initiative related to supporting the development of social infrastructure of municipalities, sports, science and culture. In 2009. NIS invested more than 260 millions of dinars in CSR activities. An important part of these investments is going to the sport manifestations. NIS is a general sponsor of the basketball club Partizan and through sponsorships they also finance different basketball competitions for young players.

Microsoft Serbia recognizes that high level commitment from management in driving Corporate Citizenship forward is an essential component of a company’s strategy. Microsoft Serbia ensures integrity and transparency in all of their business practices and provides a healthy and safe work environment for its employees. They motivate and stimulate them to do sport and offer to them the possibility to go to gym at the company’s cost.

DOP I POREZ NA DONACIJE

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 23.12.2009.

Visoko oporezivanje donacija ne ohrabruje kompanije da odvajaju sredstva u humanitarne svrhe. Zbog toga su sve češći zahtevi predstavnika društveno odgovornih kompanija i nevladinih organizacija da država poreskim olakšicama za donacije podstakne razvoj korporativne društvene odgovornosti.

U Srbiji kompanija ne plaća porez ukoliko donacija iznosi do 3,5 odsto njenog ukupnog prihoda. Na sumu veću od ovog iznosa plaća se porez na dodatu vrednost od 18 odsto. Međutim, zbog loše poreske kontrole postoji strah od zloupotreba da se neki rashod firme tretira kao donacija, a da to nije.

CSR AND TAXES TO DONATIONS

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, December 23, 2009.

High taxes to donations discourage companies to invest in humanitarian purposes. Socialy responsible companies and NGOs ask to the State to reduce taxes on donations in order to stimulate development of corporate social responsibility.

In Serbia, company doesn’t pay taxes if the donation doesn’t exceed 3,5 per cent of it’s total annual income. For the higher amounts, company must pay VAT (18 per cent). However, due to the bad tax control there is always a fear of possible abuses.

VIRTUS NAGRADA ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 16.12.2009.

Virtus nagrada za korporativnu filantropiju u Srbiji je ove godine dodeljena po treći put, a njena svrha je da prepozna i istakne kompanije koje su spremne da ulažu u javno dobro. Na ovogodišnji konkurs za Virtus nagradu za korporativnu filantropiju prijavilo se čak 49 kompanija što pokazuje da preduzeća u Srbiji postepeno grade kulturu korporativne društvene odgovornosti. Ovu nagradu za ’’kompaniju koja brine’’, dodeljuje Balkanski fond za lokalne inicijative, domaća fondacija koja na sistematičan način doprinosi širenju filantropskih ideja kako bi davanje za opšte dobro postalo sastavni deo poslovanja velikih kompanija.

VIRTUS AWARD FOR CORPORATE PHILANTHROPY

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, December 16, 2009.

The third annual VIRTUS award for companies which supported non-profit actions or organizations for the public good in the most efficient and effective way in 2009 was assigned to five companies. The objective of this award is to acknowledge and publicly name companies and enterprises that gave financial support for this cause and thus set a pattern for the business world to follow. During the competition there was a total of 49 nominations submitted which underlines the increasing interest of the companies in Serbia to participate to the socialy responsible business. The Virtus award, which aim to further promote and stimulate philanthropy development in Serbia, is organized by the Balkan Community Initiatives Fund, a domestic fund that supports people to take active part in improving life in their communities.

DOP U SRBIJI I EU

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 9.12.2009.

Poslovna mreža “CSR Europe“ je osnovana sa ciljem da pomogne kompanijama da se povežu na projektima društvene odgovornosti. U Evropskoj uniji kompanije imaju razvijen odnos odgovornosti prema zajednici, ali i prema svojim zaposlenima. U istočnoj Evropi situacija je, za sada, nešto drugačija. Iz “CSR Europe” poručuju da postoje pokazatelji da društveno odgovorno poslovanje, pored dobrog marketinga, donosi i manje troškove i manje rizike u poslovanju, ali i stvaranje novih biznis prilika. Primer da ne zaostaju sve kompanije u Srbiji za evropskim standardima društveno odgovornog poslovanja je i Fond kompanije “Metalac” koji je osnovan sa namerom da pomogne ostvarivanje humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva. U “Metalcu” su svesni da je svakom ko pretenduje da bude uspešan potreban adekvatan odnos sa sredinom u kojoj posluje.

CSR IN SERBIA AND EU

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, December 9, 2009.

CSR Europe is the leading European business network for corporate social responsibility with around 75 multinational corporations and 27 national partner organisations as members. Its mission is to support member companies in integrating CSR into the way they do business, every day.
In EU, companies have much developed the sens of responsibility for the local community as well as for their employees. In eastern Europe efforts in developing CSR are still to be reinforced.
The example of a good practice of CSR in the business is company Metalac that has established a Fund for humanitarian and other social purposes, for promoting and supporting science, culture, arts and sports, as well as all other fields of strategic, progressive and social interest.

DOP KAO INVESTICIJA

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 25.11.2009.

Siniša Đurić, stručnjak za društveno odgovorno ponašanje ističe da je korporativno poslovanje neminovnost, ali da ujedno predstavlja i dugoročnu investiciju, koju kompanije sve više prepoznaju.
Primer prakse dobrog poslovanja je Beočinska cementra Lafarž. U proteklih sedam godina, investirano je preko devedeset miliona evra u tehničku modernizaciju fabrike, od čega čak četrdeset miliona uloženih evra direktno utiče na poboljšanje životne sredine.
Odgovorno poslovanje nije jednokratna pomoć za određenu humanitarnu inicijativu. Ovakvo shvatanje nedovoljno upućenih, sužava razumevanje ovog pojma na dotiranje novčanih sredstava. Međutim, obezbeđivanjem stručne pomoći, logističke i organizacijske podrške, donacijama u vidu proizvoda i organizovanjem volonterskih akcija, stvara se bolja slika kompanije, a u isto vreme se posluje odgovorno.
Ulaskom stranih kompanija na srpsko tržište koncept društveno odgovornog poslovanja dobija šire razmere. Američka privredna komora učestvuje u podizanju svesti i promoviše principe dobre prakse koje primenjuju kompanije članice. Korporativni sektor je važan resurs u doprinosu razvoja jedne zajednice, jer je zajednica ta koja omogućava uspešno poslovanje kompanija. Da bi ostvarile dugoročne poslovne planove kompanije moraju da usklade svoje interese sa potrebama zajednice i to čine kroz društveno odgovorno poslovanje.

CSR INVESTMENT

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, November 25, 2009.

Corporate social responsibility is to attach great importance to sustainable development at an economic, ecological and social level. By taking this approach, the company can secure a long-term success.
Beočinska fabrika cementa Lafarge, invested, in past seven years, over 90.000.000 € in the technical modernization of the factory. 40.000.000 € of invested money, have a direct impact to the improvment of the environmental conditions. Since its establishment in Serbia, American Chamber of Commerce has promoted the CSR concept of its member companies, as well as of the overall business community, with a tendency to transfer knowledge on the best business practice from global business.
The sustained economic growth cannot occur without social progress, environmental protection and respect for local communities.

ŠTA JE DOP?

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 18.11.2009.

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja saradnju sa zaposlenima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom u cilju poboljšanja životnog standarda.
Prednosti društveno odgovornog poslovanja je prvenstveno povećan ugled koji kompanija stiče u društvu u kom posluje, kao i bolji odnos između zaposlenih i menadžmenta.
Kompanija Holcim posluje na tržistu Srbije od 2002. godine i od samog početka ima zapaženi broj društveno odgovornih akcija.
Zajedno sa ministarstvom životne sredine, cementara je pokrenula projetak korišćenja starih automobilskih guma kao alternativno gorivo u cilju smanjenja emisije štetnih gasova.
Među prvima u promovisanju i uspostavljanju prakse društveno odgovornog poslovanja bila je nezavisna, neprofitna organizacija Smart Kolektiv. Kao najveće dostignuće Smart Kolektiva je Biznis Liders Forum, asocijacija 15 najvećih kompanija poput Coca Cole, Erste Banke, Soko Štarka, Holcima, koje rade na promociji principa društveno odgovornog poslovanja kroz edukaciju, standardizaciju i konkretne akcije.
Međutim, najveci problem je što se u našim preduzećima društveno odgovorno poslovanje i dalje koristi kao dobar marketinški alat kojim se podize ugled preduzeća, a zanemaruju se druga važna pitanja kao sto su briga o zaposlenima, njihova prava i standardi rada.

WHAT IS CSR?

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, November 18, 2009.

Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by businesses to behave ethically and contribute to economic development, while improving the quality of life of the workforce and their families as well, as of the local community and society at large.
Companies that integrate social and environmental concerns in their business operations share increased reputation within the society. That way, on the other hand, build up better relation between the management and the employees of one company.
Holcim, one of the largest cement manufacturers and suppliers in Serbia, attach great importance to sustainable development at an economic, ecological and social level.
Smart Kolektiv is an independent, non-profit organization dedicated to promotion of corporate social responsibility practices. Smart Kolektiv is a founder and an administrator of Business Leaders Forum Serbia. BLF is the first coalition of socially responsible companies in Serbia established with a mission to stimulate development of corporate social responsibility and set a permanent and stabile practice of operation devoted to interests of the whole community.

DOP I STIPENDIRANJE STUDENATA

Ekonnews, TV Studio B, sreda, 11.11.2009.

Pored gradskih i državnih stipendija koje dodeljuju ministarstva, sve veći broj kompanija u okviru društveno odgovornog poslovanja obezbeđuju stipendije za najbolje studente. Euro bank EFG je u sklopu svog programa odgovornost prema društvenoj zajednici do sada dodelila tri miliona evra, studentima završnih godina fakulteta.
Modelu društvenog odgovornog poslovanja pored stranih kompanija priključile su se i domaće, a jedna od takvih je i firma Biznis koja je osnivac MS Mlina iz Surčina.
Firma Biznis stipendirala je dete jednog od svojih radnika kao nagradu za vernost preduzeću jer smatraju da je za svaku firmu značajno ulaganje u svoje radnike kao i da bi svaka kopmanija trebalo da se društveno odgovorno ponaša prema mladima.
Da bi se ovakav vid društveno odgovrnog poslovanja proširio, neophodna je saradnja države koja treba da smanji ili potpuno ukine porez na donacije, odnosno stipendije, jer su za sada poreza oslobođene samo donacije do sedam hiljada dinara.

CSR AND SCHOLARSHIPS

Ekonnews, TV Studio B, Wednesday, November 11, 2009.

There is increasing number of the companies that provide scholarships to students as a part of their practice of CSR. As a part of it’s CSR program, Euro bank EFG, has already assigned 3.000.000 € to the best students of serbian Universities.
Companies that offer scholarships to the students are mostly foreign but it is noticable that domestic companies are starting also to integrate this aspect of CSR in their business operations.
The company ’Biznis’ from Surčin provides scholarship to one of their employees child. They believe that it is crucial to’invest’ in its employees and also to act socially responsible with the young.
Anyhow, in order to motivate companies to act in this way, the State should decrease or abolish taxes to donations. At this momen tax free are only donations up to 7.000 RSD.

DOP I KULTURA

Treći zajednički televizijski prilog učesnika treninga na temu korporativne društvene odgovornosti iz oblasti kulture bio je emitovan u EKONNEWS-u na televiziji Studio B u sredu 4.11. 2009. u 20h.

Glavni izvor novca za finasiranje svih kulturnih ustanova i manifestacija su budžeti Republike Srbije i lokalnih samouprava. Zbog trenutne ekonomske krize i smanjenja ovih izdvajanja pomoć kompanija je od velike vaznosti.
Oktobarski salon ove godine imao je dva sponzora: Gradsko saobraćajno preduzeće i agenciju Alma Quattro. Korporativno opredeljenje Alme Quattro je da pomaže akcije za koje procene da nemaju dovoljne finansijske mogućnosti ili medijsku podršku za promovisanje, a koje su korisne za društvo, javnost i Grad.
Situaciju pogoršava činjenica da država malobrojne kompanije donatore kulturnih događaja oporezuje punim iznosom PDV-a od 18 odsto na donirana sredstva ili usluge.
Ključ za rešenje problema leži u trouglu koji čine mediji, privrednici i država. Kada bi mediji više svog prostora posvetili kulturi to bi privuklo i veći broj kompanija koje bi želele da pomognu u realizaciji takvih projekata. Na državi je odgovornost da stvori odgovarajuće uslove za takva neprofitna ulaganja, na prvom mestu uvođenjem poreskih olakšica.

CSR AND CULTURE

TV feature about CSR and culture produced by the third group of workshop participants was broadcasted in Ekonnews, TV Studio B, on Wednesday, November 4, 2009.

Main financial sources of all the cultural events and institutions is State and Local Municipalities budget. Due to the economical crises and the reduction of the amounts assigned to culture, companies are encouraged to support different cultural projects.
This year, October Salon had two sponsors, the Public Transport Company ’Belgrade’ and the outdoor advertising agency, Alma Quattro.
Due to its CSR orientation, Alma Quattro company is dedicated to support cultural events that are not capable for self media promotion, but are beneficial for Belgrade and the society in general.
Unfortunatelly, companies that support financially cultural events are rare. Cooperation between medias, businesses and State is of the crucial importance. More publicity to the culture in the medias would bring more motivation to the companies to support financialy cultural events.
It is also up to the State to reduce further taxes on these non-profit placements.

DOP I EKOLOGIJA

Druga grupa učesnika treninga završila je rad na zajedničkom televizijskom prilogu na temu korporativne društvene odgovornosti iz oblasti zaštite životne sredine. Njihov prilog je bio emitovan u EKONNEWS-u na televiziji Studio B u sredu 28.10. 2009. u 20h.

Firme u Srbiji će od 1. januara 2010. godine imati zakonsku obavezu da razvrstavaju otpad. Prema zakonu, firme su obavezne da odlažu sekundarne sirovine i predaju ih Gradskoj čistoći ili firmama koje se bave recikliranjem. Trenutno se u Srbiji reciklira tek 13% otpadnog materijala, a u zemljama Evropske unije pet puta više. Sekopak, neprofitna, nevladina organizacija okuplja firme u ideji da preuzmu odgovornost za svoj ambalažni otpad. Oni očekuju da će u narednih 5 godina Srbija biti u mogućnosti da zbrine trećinu ukupnog otpada i da uskladi trećinu zakona o ekologiji sa zakonima Evropske unije.
Reciklažni centar Božić i sinovi je jedini te vrste čija je delatnost recikliranje elektronske i električne opreme, kao i skladištenje opasnog otpadnog materijala.
Preduzeća, kao glavni proizvođači otpadnog materijala, dužna su da se kvalitetno i odgovorno odnose prema svom otpadu, jer pored toga što može da im donese profit, to je neohpodno društveno odgovorno ponašanje.

CSR AND ENVIRONMENT

TV feature about CSR and environment produced by the second group of workshop participants was broadcasted in Ekonnews, TV Studio B, on Wednesday, October 28, 2009.

Starting from January 1, 2010 the waste assortment will be imposed by the law to all the companies in Serbia. According to the law, the companies will be obligated to assort and deliver their wastes to the recycling centers. In Serbia, only 13% of the waste is being recycled which is 5 times less than in the EU countries. Sekopak, a non-profit, non-governmental organization is promoting the sustainable responsible business and the waste recycling. Božic and sons is the only recycling center for the electronical and electrical wastes. Being the main waste generators, companies have to partecipate activelly to the recycling process, not just because of the profit, but also because of the necessary socially responsible behavior.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.