Emisije / Nasilni ekstremizam i terorizam

Nasilni ekstremizam i terorizam

Aktuelnost problema nasilnog ekstremizma i terorizma pojačana je upravo na početku ovog projekta, neposredno posle napada na policijsku stanicu u Zvorniku, koji se dogodio u aprilu 2015. godine. Potom je usledio još jedan veliki oružani incident i to je bio obračun terorističke grupe i policije u Kumanovu. Sadržaj emisija oslanja se na analize i mišljenja stručnjaka u ovom polju, a tema je stavljena i u kontekst ukupnog nasilja u društvu. Naši sagovornici govore i o ulozi religija i verskih zajednica u kreiranju sukoba. Bavimo se i pitanjem ko je na meti ekstremnog nasilja, a predstavljamo i ličnosti i organizacije koje mu se aktivno suprotstavljaju. Jedna od tematskih celina je digitalno nasilje i digitalni aktivizam, odnosno zloupotreba interneta i važnost prevencije nasilja na internetu. Kroz razgovor sa stručnjacima rasvetljavamo psihologiju nasilništva i ekstremističkih ideologija. O problemu regrutovanja ratnika sa ovih prostora za rat u Siriji ili Ukrajini govorimo sa predstavnikom parlamenta koji je izglasao zakon o kažnjivosti učešća naših državljana na stranim ratištima. Problem nasilnog ekstrmizma takođe povezujemo sa događajima iz nedavne prošlosti i sa nacionalističkim ideologijama koje decenijama opterećuju društvo, posebno kada se dogode incidenti koji po pravilu iznova bude nacionalističku retoriku i strasti koje sa sobom nose nove rizike. Povodom uloge medija u raspirivanju nasilja, širenja mržnje i ideologija koje veličaju sukobe predstavili smo nekoliko važnih istraživanja čiji je cilj da rasvetle tamnu stranu medija i pomognu u zaštiti onih koji su na meti govora mržnje. Nekoliko priloga bavi se bezbednosnom politikom Srbije i preprekama na putu prilagođavanja zajedničkoj bezbednosnoj politici Evropske unije, novim strategijama bezbednosti koje kreira Brisel, kao i novim naletom cyber nasilja.

Sve ovo postignuto je kroz razgovore sa skoro 40 sagovornika. Sagovornici u ovom serijalu birani su iz krugova stručnjaka za bezbednost, terorizam i ekstremizam, sociologa, religiologa i aktivista u građanskoj i digitalnoj sferi.

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

Countering Violent Extremism and Terrorism

Actuality of a violent extremism and terrorism was confirmed at the very start of our project, immediately after the attack on the Zvornik police station (Bosnia and Herzegovina) at the beginning of April, 2015. Before long, another big armed conflict erupted at Kumanovo (Macedonia) between a terrorist group and the police. It happened that a part of our film contents deals with reactions to the aforementioned two events, which was exceptionally important in the first days of our filming. The contents of films are based on the analyses and opinions of experts in this field, and the topic was discussed in the context of violence in society in general. Our guests speak also about the role of religion and religious communities in generating such conflicts. We also deal with targets of extreme violence and talked with persons and organizations which are active in countering it. One of the themes is a digital violence and digital activism i.e. the internet abuse and the importance of preventing these trends. Discussion with experts sheds light on the psychology of violence and extremist ideologies. We discuss the problem of recruiting fighters from our region for wars waged in Syria or Ukraine with a member of Serbian Parliament, which passed the amendment to the Criminal Code, which bans our citizens to join wars in other countries. We deal with the problem of violent extremism in the context of our recent past and nationalist ideologies that for decades have been burdening our society, especially in the cases of some incidents that as a rule reawaken the nationalist terminology and zeal that bring along new risks. As regards the role of media in spreading violence, dissemination of hatred and ideology that endorses conflicts we presented several important researches with aim to reveal a dark side of the media role and to help protect targets of hate speech. Several stories deal with the security policy of Serbia and the obstacles the country faces on its path to adopt the common EU security policy, about new security strategies created by Brussels, and also about a new surge of cyber violence.

Nearly 40 guests participate in discussions about these themes. The collocutors in our serial come from the circle of experts for security, terrorism and extremism, the field of sociology and religion, or are activists from the civil and from the cyber domain.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.