Novinarski trening / Prethodne sezone / Sezona 2011

KeyConnection Media nastavlja sezonu novinarskih treninga

Novi novinarski trening, Modeli uspeha u Srbiji, okupio je deset mladih studenata novinarstva koje će izveštavati o pozitivnim primerima preduzetništva, inovativnim idejama i privatnim inicijativama u razvoju i poboljšanju biznisa u Srbiji. Krajem maja završena je trodnevna radionica i učesnici su krenuli u praktični deo treninga, produkciju TV priloga, novinskih članaka i tekstova za on lajn medije.

Učesnici treninga će prirediti 16 priča o uspesima, izazovima i problemima sa kojima se susreću velike korporacije i mali privatni preduzetnici u Srbiji. Svi TV prilozi biće emitovani u emisiji Ekonnews, koja se emituje na TV Studio B, a najbolji tekstovi biće objavljeni u nekom od dnevnih listova ili nedeljnika.

Ključ razvoja uspešne ekonomije, po mišljenju stručnjaka, leži u razvoju malih i srednjih preduzeća. Njihov potencijal mogao bi da pokrene domaću ekonomiju sa mrtve tačke i ubrza trend razvoja, po oprobanom receptu razvijenih evropskih zemalja.

KeyConnection Media continues with its journalist training season

A new journalist training, the Model of Success in Serbia, gathered ten young students of journalism who are going to report about the positive examples of entrepreneurship, the innovative ideas and private initiatives for improving and developing business in Serbia. At the end of May a three-day workshop was completed and students continued with the practical part i.e. the production of TV contributions, newspaper articles and texts for on-line media.

Trainees will produce 16 stories dealing with success, challenges and problems faced by the big corporations and small business in Serbia. All TV reports will be presented at the Ekonnews program broadcast by TV Studio B, The best reports will be published in one of dailies or weeklies.

The key point in developing successful economy, according to experts, is growing small and medium business. Their potential could give a boost to domestic economy in deadlock and speed up the development trends as being proven by the recipes applied in the developed European countries.

Moda za poneti

Srbijom vlada pravi kreativni bum. Velika je potražnja za ručno pravljenim modnim detaljima a mladi umetnici koji se time bave uz pomoć sve prisutnijih prodajnih izložbi promovišu svoj rad. Jedni od njih su i Dijana Kršić i Nina Džananović, po profesiji ekonomistkinje, ali i kreativni dvojac koji pod imenom "Rajf&Slus" ručno stvara vrlo maštovite kreacije, rajfove, ali i nakit od rajfeslusa. Bavljenje autorskim radom u Srbiji nije nimalo lak posao, jer se ideja i lična inicijativa malo cene. Medjutim, sve veći broj prodajnih izložbi poput sve poznatije "Mode za poneti" u Kulturnom centru Grad, dokazuje da je period pred nama period osvešćenja i shvatanja činjenice koliko je autorski rad u stvari važan. Pitanje je samo da li će i država prepoznati vrednost samoinicijative i ličnog truda i doneti standard koji će ručni rad uzdići na tržištu na mesto koje ono zaslužuje.

Autor ovog priloga je Katarina Marković.

Fashion to carry

A creative boom has taken Serbia over. There is indeed a huge demand for the hand-made fashion accessories and young artists in this trade promote their goods at quite a number of sale exhibitions. Among these artists are Dijana Kršić and Nina Džananović, both economists by profession but also a creative duet that under the name “Reis&Schluss” creates some fancy handiwork and jewelry made of zippers.

To work as an author in Serbia isn’t an easy choice because the ideas or personal initiatives alike are far from being appreciated. However, an increasing number of sale exhibitions, like popular “Fashion To Carry” organized at the City Cultural Center show that we face the period of acknowledging the fact that the author’s work is actually very important. The question remains whether the state will recognize the value of self-initiative and one’s own effort and establish standards that would affirm the value of handiwork on the market and thus grant it the place it deserves.

The author of this report is Katarina Marković.

Od hobija do biznisa

Kinološki sudija Rade Vesić odličan je primer kako od hobija može da se napravi dobar biznis. Naime, Rade je pre par godina kupio dobermana Maxa, a ubrzo je počeo da se bavi i dresurom pasa. Njegov doberman Džetro i mini pinčer Miša su do sada osvojili preko 100 trofeja pobedjujući na svetskim takmičenjima. Vesić smatra je tajna uspešnog poslovanja u tome da se na tržištu ponudi proizvod koji se retko viđa. U ovoj odgajivačnici uskoro će dobiti i minijaturne nemačke pinčere- jedinstvene u celom svetu. Da odgajivačnica Masterhof garantuje kvalitet svedoči i to što su na njihovoj listi čekanja ljubitelji pasa iz svih delova planete.

Autor ovog priloga je Ana Žunić.

From Hobby to Business

Dog competition judge Rade Vesić is an excellent example how to turn one's hobby into a good business venture. Namely, few years ago Rade bought a Doberman Max and soon began training dogs. His Doberman Jetro and the mini Pinscher Misha have so far won more than 100 trophies at the international competitions. Vesić holds that a secret of successful business is offering a rare product to the market.

In his training center he will soon get also the miniature German Pinschers – the unique breed in the world. That the Masterhof Training Center grants the top quality is evident from their waiting list which includes dog lovers from all parts of the planet.

The author of this report is Ana Žunić.

Upala je kašika u pravi med

Nedostatak samopouzdanja, ambicije, sigurnosti i hrabrosti samo su neki od razloga za lošu poziciju žena u preduzetništvu. Zato je Evropska komisija 2009.godine pokrenula projekat pod nazivom Abasadori ženskog preduzetništva čiji su ponosni članovi i deset najuspešnijih žena preduzetnica iz Srbije. Pogledajte kako izgleda pravi put do uspeha i kako možete postati uzor svima koji čekaju „ pravi trenutak“.

Autor ovog priloga je Nevena Stefanović.

Lucky by rights

The lack of self-assurance, ambition, confidence and courage are only some factors contributing to a poor position of women in entrepreneurship. For that reason the European Commission inaugurated in 2009 a project entitled the Female Entrepreneurship Ambassadors. Among respected members of this network are ten most successful women entrepreneurs from Serbia.

See how the real road to success looks like and how you can become a model for all those waiting for the “right moment.”

The author of this report is Nevena Stefanović.

Jugoslovenska kinoteka

U vremenu teške ekonomske krize jedna institucija je uspela da sačuva svoj identitet i tradiciju. Iako Jugoslavije odavno nema, Jugoslovenska kinoteka svojim nazivom i dalje prkosi vremenu i na jedinstven način čuva sećanje na turbulentnu prošlost, čiji su mnogi segmenti zabeleženi okom kamere.

Autor ovog priloga je Aleksandar Ninić.

Yugoslav Cinematheque

In time of the severe economic crises there is one institution that has managed to survive and preserve its identity and tradition. Though Yugoslavia is gone for good a long time ago, the Yugoslav Film Library by its name is still defying time and in the unique way keeps memory of the turbulent past whose segments had been recorded by camera.

The author of this report is Aleksandar Ninić.

Privatni sektor Zapadne Srbije

I pored lošeg stanja u srpskoj privredi, nekim firmama u Gornjem Milanovcu ništa ne stoji na putu uspeha - njihovi proizvodi se izvoze u sve krajeve sveta, a svoje mesto su našli čak i u dalekoj Obali Slonovače. Preduzeće ,,9. septembar'' se bavi proizvodnjom medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu, dok je firma ,,Twiggy'' jedini proizvodjać nekih vrsta slamčica na Balkanu. Njihovi vlasnici su osamdesetih godina prošlog veka napustili državna preduzeća i upustili se u neizvesnost privatnog biznisa. Danas ponosno doprinose razvitku privrede u Zapadnoj Srbiji.

Autor ovog priloga je Ana Pančić.

SWest Serbia's Private Sector

In spite of a dire situation prevailing in the Serbian economy, some companies in Gornji Milanovac are just thriving – their products are exported worldwide, even to the remote Ivory Coast.

The company "9th September" manufactures disposable medical supplies, while the company "Twiggy" is the only manufacturer of certain kind of straws in the Balkans.

Their owners had left the state-owned enterprises in the eighties last century having embarked on the risky private business.

Today, they are proud to contribute to the economic development of West Serbia.

The author of this report is Ana Pančić.

Svilajnac – pravo privredno čudo Srbije

U protekle tri godine strane i domaće firme uložile su 20 miliona evra, tri strane kompanije započele su proizvodnju i izvov, u izgradnji je Prirodnjački centar, reciklažno dvorište, a u procesu je i uzgajanje prvog organskog praseta u Srbiji – za jedan grad u Srbiji bogata privreda, moglo bi se reći. Istražili smo na koji način opština Svilajnac pomaže stranim investitorima ali i lokalnim preduzetnicima i sa kojim se eventualnim problemima susreću u razradi početnih ideja. Da je reč o pravom privrednom bumu uverili smo se i sami i pokušali da od zamenika opštine, Predraga Milanovića, saznamo njihovu formulu za uspeh.

Autor priloga je Jovana Radisavčević.

Svilajnac – the Serbian economic miracle

In the last three years the foreign and home companies have invested € 20 million, three foreign companies started up production and export, the Nature Center is under construction, the recycling yard also, and.

In the process is growing the first organic pig in Serbia – for one town in Serbia it is quite an economy one may say.

We examined how the Svilajnac municipality helps both the foreign investors and local businessmen likewise and possible problems they face when developing their initial ideas. That we here have a real economic boom is clear, so we tried to find out the success formula from the municipality's vice-president Predrag Milanović.

The author of this report is Jovana Radisavčević.

Zdravlje nema cenu

Svetska ekonomska kriza nesumnjivo utiče na sve segmente nasih života. Shodno situaciji, svi imaju isti cilj, a to je ušteda. Opet kada se radi o zdravlju naše kože i čitavog organizna, na štednju ipak treba malo zaboravtiti.

Koliko to građani zaista poštuju, kao i da li su kozmetički proizvodi ti kojih se prvi odričemo kada nam ponestane novca, pitali smo našu sagovornicu Vanju Kukić, zaposlenu u „DONA“ parfimeriji.

Na temu proizvodnje sapuna, i kozmetičkih proizvoda, porazgovarali smo sa Ankicom Egelja, vlasnicom firme „Ani sapun“ i Borom Marjanović, vlasnikom firme „Bones group“. Bili su ljubazni i odgovorili na nekoliko naših pitanja o tome koliko je kriza uticala na njihovo poslovanje, šta je to što zadržava kupce , kako teče čitav proces proizvodnje, i šta je sve potrebno da bi se na kraju dobio kvalitetan finalni proizvod.

Autor ovog priloga je Andrea Milenkov Devald.

Health Has No Price

The world economic crisis has undoubtedly had the profound effect on all segments of our lives. The situation is such that we all have but a single goal – to save. However, when our skin and the whole organism are concerned we ought to be more flexible when deciding where to save.

How much our fellow citizens respect the above advice and whether the cosmetic products top the list when we save we asked our guest Ana Kukić, the employee at the DONA Cosmetic Shop.

About cosmetic products and soap manufacturing we spoke with Ankica Egelja, the owner of the "Sapun" Co. and with Bora Marjanović, the owner of "Bones Group" Co. They were kind to answer our questions related to the impact of the crisis on their trade, how to keep buyers, about the whole manufacturing process and what is needed to get a high quality final product.

The author of this report is Andrea Milenkov Devald.

Porodična zadruga

Stari zanati kao model uspeha u Srbiji su danas retkost. Ipak, uprkos industrijalizaciji neki uspešno traju i razvijaju poslovanje. Po struci alatničar,Vukašin Pančić je pre više od pola veka osnovao radionicu ''Mikron'' u kojoj se prave kandila, krune za venčanje, čiraci, kadionice i još više stotina predmeta za potrepštine crkve. Ovu radionicu i maloprodajnu radnju u ''Gradiću Pejton'' je nasledio njegov sin Vladimir, koji danas obavlja najveći broj poslova uključujući i menađerske. Danas su u proizvodnji i prodaji ovih predmeta uključeni skoro svi članovi porodice, a u planu je i proširenje proizvodnje.

Autor ovog priloga je Anđelija Veković.

Family Trade

Old crafts as the model of success in Serbia are rare today. However, in spite of industrialization some still survive and even expand their business. Tool maker by vocation, Vukašin Pančić founded a half of century ago the workshop “Mikron” producing the hanging candle holders, wedding crowns and hundreds of other objects for church. Today his son Vladimir carries out the majority of work including managing in both the workshop and the retail shop in Belgrade’s “Peyton Place” that he inherited. All members of the family are active in manufacturing and selling these objects and now they make plans to expand their production.

The author of this report is Andjelija Veković.

Kriket u Srbiji

Da uspeh u Srbiji zavisi pre svega od dobre ideje a ne primarno od novca govori primer beograđanina grčkog porekla Harisa Dajča koji je već četiri godine istrajan u tome da razvije kriket u Srbiji. U trenutku kada su napravljeni pionirski koraci, budućnost ovog sporta bila je neizvesna. Ipak, to je prvim kriket igračima u Srbiji bila dodatna motivacija da promovišu sport koji je u zemljama Komonvelta više nego religija. Na osnovu postignutih rezultata za sada je jasno da nećemo još postati kriket nacija, medjutim 150 građana Srbije, koji aktivno igraju kriket u Beogradu, Čačku, Valjevu i Sovljaku kod Uba dokazuju da sport ne zna za granice.

Autor ovog priloga je Olivera Labudović.

Cricket in Serbia

A good example that success in Serbia depends primarily on a good idea and not on money is the Belgrader of Greek origin, Haris Dajč. Actually, for four years he has been persistent in his attempt to promote cricket in Serbia. When the first pioneer steps were made, the future of this sport in Serbia was vague. However, to the first cricket players in Serbia this was just an additional stimulus to promote this sport regarded across the Commonwealth countries as being almost equal to religion. On the basis of achieved results it is clear that for the time being we are not actually going to become a cricket nation. Still,150 citizens of Serbia who play cricket actively in Belgrade, Čačak, Valjevo and the place of Sovljak near Ub, prove that sport has no boundaries.

The author of this report is Olivera Labudović.

Safe driver

Srbija je jedna od zemalja sa najviše poginulih u saobraćajnim nezgodama po broju stanovnika. Odgovorni vozači već neko vreme imaju mogućnost,ukoliko se “zaborave” I popiju poneku čašicu više, da se obrate agenciji koja na nesvakidašnji način rešava njihov rizik od saobraćajne nezgode ali I prekršajne kazne. Dovoljno je učiniti jedan telefonski poziv I vozači pomenute agencije vraćaju vozača I njegovo vozilo do mesta stanovanja.

Autor ovog priloga je Veljko Stamenković.

Safe Driver

Serbia is one of countries with a high rate of killed in traffic accidents per inhabitant. The responsible drivers have been since recently given the chance to, in case that they “forget themselves” and have a glass or two more than tolerated, just call the agency that will help them to avoid a traffic accident or penalty in a quite uncommon way..

One phone call and drivers calling such an agency will be returned back home safely driven by the agency driver.

The author of this report is Veljko Stamenkovic.

DAH TETAR

Dah teatar je prva organizacija iz Srbije kojoj je Evropska komisija za obrazovanje i kulturu odobrila aplikaciju da bude nosilac projekta u okviru programa EU Kultura 2007-2013. Ovaj centar za pozorišna istraživanja će na projektu ,,Ne/vidljivi grad'' raditi sa evropskim partnerima iz Velike Britanije, Danske i Makedonije. Umetnici ovog centra i njihovi inostrani partneri će kroz predstave koje se izvode u autobusu pokušati da svoj grad učine vidljivim. Takođe, pesmama i pričama o gradu će promovisati duh tolerancije i multietničkih razlika.

Autori ovog priloga su Ana Pančić i Anđelija Veković.

Dah Theater

The Dah Theater is the first organization in Serbia whose application to carry out the project within the EU's Culture Program 2007/2013 has been approved by the European Commission for Education and Culture.This center for theatrical researches will work together with the European partners from the Great Britain, Denmark and Macedonia on the project "In/Visible City". The artists from this center and their foreign partners will try to make their city visible through shows to be performed in the bus. Also, through songs and stories about the city they will promote the spirit of tolerance and multiethnic diversity.

The authors of this report are Ana Pančić and Anđelija Veković.

Tradicija kao model uspeha

Kafane su od davnina bila mesta gde se odvijao javni život u Srbiji.

Sklapanje poslova, proslave rođenja dece ili jednostavno odmor od teškog fizičkog rada srpskog seljaka ili čoveka iz grada nisu mogli da prođu bez kafane.

Vremena su se promenila, a neki novi klinci posetom kafana čuvaju srpsku tradiciju.Iako su mnoge zatvorene devedesetih, gradske kafane poslednjih nekoliko godina stoje rame uz rame sa popularnim splavovima.

Autori ovog priloga su Olivera Labudović i Aleksandar Ninić.

Tradition as the model of success

The coffeehouses in Serbia have always been places with a vibrant public life.

The coffeehouse was a place where it was possible to make business, celebrate the birth of a baby or simply have a rest after a hard physical labor. It was frequented by the Serbian farmer as well as the city dweller and they couldn’t imagine their lives without it.

Times have changed and some new kids start frequenting the coffeehouses keeping on this tradition. Though many of the coffeehouses were closed in the nineties, in the last several years the urban coffeehouses keep pace with the popular river cafes.

The authors of this report are Olivera Labudović and Aleksandar Ninić.

Ketering

Ubrzan tempo života bez sumnje je uticao na to da sve manje vremena možemo da posvetimo zdravoj ishrani i spremanju hrane, naročito ukoliko se radi o većoj proslavi, slavi i slično. Upravo zbog toga, ketering postaje sve popularniji i primamljiviji izbor, naročito jer sada možete poručiti domaću hranu, koja kao da je tek izašla iz bakine kuhinje.

Ko su ljudi koji koriste ovaj tip usluge, u kojim momentima se odlučuju za ketering, koliko je u stvari teško uspeti danas u Srbiji, kao i koje su to najčešće prepreke na putu ka uspehu i na još mnogo pitanja, odgovorili su nam naši sagovornici, Dragana Ferlinc, Aleksandar Bjelić i Aleksandar Stevanović.

Autori ovog priloga su Andrea Milenkov Devald i Veljko Stamenković.

Catering

Fast life is no doubt the reason that we dedicate less and less time to the healthy diet and preparations of food, especially for special occasions like parties and celebrations. This is why catering has becoming more and more popular and attractive option especially because you can now order a homemade food, which tastes as if fresh from your granny's kitchen.

Who are the people using this service, when exactly they choose catering, how difficult it is to be successful in Serbia today and many other questions we ask our guests Dragana Ferlinc, Aleksandar Bjelić and Aleksandar Stevanović.

The authors of this report are Andrea Milenkov Devald and Veljko Stamenković.

Čovekoliki robot

Studenti Beogradskog univerziteta osvojili su još jednu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju. Naime, na projektu ,,Čovekoliki robot" vredno su radili dve i po godine , a ideja njihovog rada jeste da ovaj robot svojom anatomijom i načinom na koji se kreće pokuša da iskopira čoveka. Medjutim, osim hvalospeva u medijima i podrške na fakultetu nisu imali nikakvu konkretnu korist od pobede. Ponude za posao su izostale, a još uvek nisu dobili ni stipendije za dalje usavršavanje. Iako ovi mladi talenti ističu da bi voleli da ostanu u Srbiji, ne kriju da postoji mogućnost da nastave da se školuju i rade u inostranstvu, čime bi se samo produžio trend ,,odliva mozgova".

Autori obog priloga su Ana Žunić I Katarina Marković.

A Humanoid Robot

Students from the Belgrade University have won another award from one of the prestigious international competitions, after spending a two-and-half years of diligent and meticulous work on creating the Humanoid Robot Project. Their idea was to imitate the anatomy and movements of human being. However, apart from the praises in the media and the support of their faculty no tangible benefits have turned up. Not only there are no offers for jobs but they still haven't received grants for their further advancement.

Though these young talents say that they would like to continue studying in Serbia it is no secret that there are chances for them to be continuing their education and work abroad. This will only prove that the trend of "brain drain" goes on.

The authors of this report are Ana Žunić and Katarina Marković.

Kada ste usporeni- ima ko da potrči za vas

Sve manji broj građana Srbije odlučuje se za naizgled krupan korak- privatno preduzetništvo. Strah od započinjanja "svog" posla većina ima zbog, kako kažu, komplikovanih procedura, nedovoljno novca, neuspeha ali i nedostatka originalnosti. Da stvari nisu tako strašne i komplikovane, dokazaće vam uspešni preduzetnici koji su iz jedne krajnje šaljive ideje razvili ozbiljan posao i tehnologiju rada. Pogledajte kako biznis doživljavaju hrabri, mladi ljudi i šta je za njih ključni momenat uspeha - ako i vi želite da napravite veliku promenu.

Autori ovog priloga su Nevena Stefanović I Jovana Radisavčević.

If you're sluggish – there is someone to do it for you

Fewer and fewer citizens of Serbia are willing to undertake an apparently big move – setting up their own business. As the majority will say, they fear to start "own" business because of the complex procedures, the lack of money and the risk of failure but also because they lack resourcefulness. In order to show that things are not so tricky and complex we present some successful entrepreneurs who had started with a really funny idea that eventually developed into a serious business and know-how.Have a look at these brave young people and find out what they consider to be a key moment of success – if you also wish to make a big change.

The authors of this report are Nevena Stefanović and Jovana Radisavčević.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.