Emisije / Ljudska prava – LGBT

I EMISIJA

U Srbiji 80% srednjoškolaca podržava diskriminaciju LGBT osoba, a svaki treći ispitani mladić starosti između 14-18 godina podržava i fizičko nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, pokazuje istraživanje koje su sprovele nevladine organizacije (Beogradski centar za ljudska i manjinska prava). Osim verbalnih uvreda, pripadnici seksualnih manjina žrtve su diskriminacije i na radnom mestu, u državnim ustanovama, a neretko i žrtve nasilja. Sa ciljem da se tome stane na put, krajem decembra u Krivični zakon uneta je odredba prema kojoj će svaki „zločin iz mržnje“, odnosno nasilje motivisano predrasudama i mržnjom prema osobama različite seksualne orijentacije, nacionalne ili verske pripadnosti biti strože kažnjeno. Kako bi ovakvi zločini bili adekvatno procesuirani, održan je i prvi krug obuke predavača, sudija i tužioca na kojima su oni imali prilike da se upoznaju sa primerima dobre prakse, kako bi kasnije iste primenili u domaćoj sudskoj proceduri. Pomak je zabeležen i u slučajevima govora mržnje na Internetu, gde se sankcionišu neprimereni komentari, fotografije, video zapisi, a po svim ovim pritužbama reaguju i institucije poput Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana, Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Upravo ove institucije rade na promociji i zaštiti prava pripadnika LGBT populacije, a ujedno i na podsticanju ravnopravnog postupanja u svim državnim ustanovama. Istraživali smo i gde najviše trpe diskriminaciju, a prema rečima pripadnika seksualnih manjina najviše zamerki upućeno je na rad zdravstvenih ustanova (gde ne mogu otvoreno da govore o svojoj seksualnosti, a često ne mogu ni da ostvare potrebne zdravstvene usluge), dok su značajno poboljšani odnosi sa pripadnicima policije. Istraživali smo i gde je Srbija kada govorimo o registrovanju istopolnih zajednica, kao i kakav je stav javnosti po tom pitanju.

Program I

According to research conducted by the NGOs (Belgrade Center for Human and Minority Rights), up to 80 percent of high school students in Serbia support discrimination against LGBT persons, and every third male aged 14 – 18 supports violence against the members of LGBT population. The members of sexual minorities are also discriminated at their workplaces, including the government institutions and are often victims of mistreatment. With an aim to stop such incidents the Serbian Penal Code was amended last December and the adopted provision stipulates more serious penalties for hate crimes i.e. the bias-motivated crimes either due to someone’s sexual orientation or because a person belongs to other national or religious group. In order to prosecute adequately such crimes, the first circle was organized to train lecturers, judges and prosecutors and introduce them with the examples of good practices that they can apply in domestic court procedures. A step forward was made in the cases of hatred speech on the Internet, so that not only insulting comments, photos, videos are now sanctioned but the government institutions including the Commissioner for Protection of Equality and Citizens Protector/Ombudsman, the Office for Human and Minority Rights also react to complains and disapprovals. These institutions work on promoting and protecting rights of the LGBT population and also upgrading equality in all state institutions.

We have also researched where discrimination is present in the most open form and according to the members of sexual minorities they are exposed to discrimination mostly in the health institutions (where they cannot speak openly about their sexual orientation and often they cannot even get necessary medical help), while relations have been significantly improved with the members of police.

We have also researched what is the current position of Serbia regarding the same-sex marriages and what is the public opinion about the issue.

II EMISIJA

Svaka treća osoba ne želi da mu komšija bude LGBT osoba, dok skoro polovina ispitanih ne bi želela za prijatelja da ima osobu koja je drugačije seksualne orijentacije. Predrasude, stereotipi i diskriminacija prate pripadnike LGBT na svakom koraku. Porodica neretko prekida odnose nakon „autovanja“ LGBT osobe ili dolazi do fizičkog napada. Kako bi se takva situacija promenila i roditelji lakše prihvatili novonastalu situaciju, NVO „Siguran puls mladih“ organizovala je desetomesečne kreativne radionice, gde su pripadnici LGBT populacije zajedno sa roditeljima radili na prevazilaženju problema. O tome koliko je društvo otvoreno za pitanje homoseksualnosti i da li je ovo još uvek tabu tema u srpskoj porodici razgovarali smo sa psihoterapeutima i psihoanalitičarima, koji nam iz prve ruke prenose svoje utiske i zapažanja. Nezavidan položaj pripadnika LGBT osoba još je gori, ukoliko je reč o npr. pripadnicima seksualnih manjina koji su uz to i pripadnici neke druge manjine. Tako recimo, mlade Romkinje trpe trostruku diskriminaciju (zato što su Romkinje, zato što su žene i zato što su lezbejke), o njihovoj seksualnosti se ne govori i one nemaju pravo glasa, a još je veoma rasprostranjena pojava „prodaja devojki“, odnosno ugovorenih venčanja. Jedinstveni SOS broj koji je pre nekoliko meseci uveden, i na kom mogu potražiti pomoć, savet i toplu reč, utočište je za sve žrtve diskriminacije i nasilja. U sličnoj poziciji nalaze se i LGBT osobe sa invaliditetom, koje se čak i ne usuđuju da zatraže pomoć. Da bi se ova situacija poboljšala potrebno je o njoj izveštavati u medijima, ali na primeren i predrasuda oslobođen način. O tome koliko je teško biti drugačiji, koje rizike sa sobom to nosi i kako se boriti sa predrasudama govori nam Gordana Mitrovič, prva autovana transrodna osoba u Srbiji.

Program II

Every third person in Serbia wouldn’t have a LGBT person for a neighbor, and nearly a half of all polled wouldn’t like to have a friend whose sexual orientation is socially disapproved. Prejudices, stereotypes and discrimination are following the members of LGBT population at every step. Family would often break with its member after “outing” or even physically attack him/her. In order to change such situation and to make it easier for parents to accept a new reality, NGO SPY - Safe Pulse of Youth run a series of ten-month creative workshops that enable the members of LGBT population to work together with parents on overcoming the problem.

How much our society is open to consider the issue of homosexuality and whether this theme is still taboo in the Serbian family we talked with psychotherapists and psychoanalysts. They spoke about their first-hand impressions and observations. Difficult position of the LGBT members is even worse for those belonging to sexual minorities within some other minority. Thus, for example, young Roma girls suffer a triple discrimination (for being the Roma, females and lesbian.) Their sexuality is ignored, they have no right to say anything and “selling girls” or arranged marriages are still a widespread practice. A new SOS number, open several months ago, serves to offer help, advice and a warm word, and is a sort of sanctuary for all victims of discrimination and violence.

The LGBT invalid persons who don’t even dare to ask for help are in the similar position. To improve their situation it is necessary to write about it in the media in a realistic and prejudice-free way.

How difficult it is to be different, what are the risks of being different and how to struggle against prejudices speaks Gordana Mitrovic, the first transgender person to “come out” in Serbia.

III EMISIJA

O pripadnicima LGBT populacije uglavnom se sudi na osnovu njihove seksualne orijentacije i u potpunosti se zanemaruje da je upravo seksualnost jedina razlika. Članice Novosadske lezbejske organizacije i Labrisa, jedine dve organizacije u Srbije koje se bave isključivo pravima lezbejki, koriste svaku priliku da organizuju književne večeri, gde svi posetioci mogu da uživaju u lezbejskoj književnosti, kao i da podele iskustva sa aktivistkinjama iz regiona. Kao most za prevazilaženja predrasuda i stereotipa često se vide kultura i umetnost. Promocija LGBT prava i stav da su prava LGBT zajednice podjednako važna kao i svačija našla je svoj put i do filmskog ekrana. Priznanja širom Evrope stižu na adresu rediteljke Ivane Todorović, autorke dokumentarca „Ja kad sam bio klinac, bila sam klinka“, u kome priča prati život transrodne osobe. Brojne predstave u pozorištima širom zemlje pokazuju da se društvo polako otvara ka ovoj tematici. Ove godine pripadnici LGBT zajednice pokrenuli su i nagradu „Duga“ za borbu protiv diskriminacije i podršku borbi protiv homofobije, a nagrada je pripala Ministarstvu unutrašnjih poslova, pred kojima je velika odgovornost u organizaciji predstojeće Parade Ponosa. Kako se bliži dan Povorke ponosa, počinju i nagađanja hoće li je ove godine biti, a mi smo istraživali šta građani misle o tome, kao i pripadnici NVO i državnih ustanova. 27. juna pripadnici LGBT populacije šetnjom kroz centar grada obeležili su Međunarodni dan ponosa, početkom juna LGBT organizacije su se predstavile na Sajmu civilnog društva, dok je polovinom maja obeležen Dan borbe protiv homofobije.

Program III

About LGBT population is mostly identified according to their sexual orientation and people ignore the fact that the only difference is their sexuality. Female members of the Novi Sad lesbian organization Labris, one of two in Serbia that fight exclusively for rights of lesbian population uses every opportunity to organize literary evening, where all guests can enjoy in the lesbian literature and share their experiences with activists from the region. Culture and art are often accepted as a bridge in overcoming prejudices and stereotypes. The promotion of LGBT rights and a view that the rights of LGBT population are equally important as everyone else’s have found place on big screen Recognitions are arriving from all Europe to its directress Ivana Todorovic and her documentary “When I was a boy, I was a girl”, about life of a transgender person. Numerous theaters have decided to stage this story confirming that society slowly opens to this theme. This year the members of LGBT community instituted the Rainbow Prize for fight against discrimination and homophobia. The Award went to the Ministry of Interior which faces a great challenge in organizing the forthcoming Pride. As the day of Pride March is approaching there are more and more talks about its organization this year and we spoke with citizens, the members of NGOs and persons from the state institutions what they think about it.

On June 27, the members of LGBT population marked the International Pride Day organizing walking through the city center; at the beginning of June the LGBT organizations participated at the Civil Society Organizations Show, and in mid- May they marked the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDSHO).


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.