Emisije / Ekonomija

Kako poboljšati uslove poslovanja u Srbiji

I EMISIJA

Stabilna politička situacija, sigurnost i predvidivost na tržištu, kao i odsustvo čestih promena nameta koje treba da plaćaju, su faktori koje investitori uzimaju u obzir kada razmišljaju o ulaganju u Srbiju. Uspostavljanjem jasno definisanog zakonskog okvira, i što je još važnije, primena donetih propisa, olakšalo bi poslovanje domaćih i stranih kompanija. Da bi do toga došlo, neophodna je saradnja sa lokalnim samoupravama. Kao način da dođu do boljeg plasmana i početnog kapitala privrednici sve više prepoznaju udruživanje u klastere, kao i obraćanje biznis inkubator centrima za pomoć.

Program I

A stable political situation, safety and predictable market trends as well as eliminating the frequent changes of tax are the key factors for investors when deciding on doing business in Serbia. The clearly defined legal frame and, even more important, the implementation of adopted acts would certainly facilitate dealings of both the domestic and foreign companies. For this purpose the cooperation with local self governments is essential. To get aid and secure better sale and the initial working capital the businessmen recognize the advantages of clustering and cooperating with the business incubation centers.

II EMISIJA

Ukidanjem pojedinih parafiskalnih nameta malo je rasterećen sektor malih i srednjih preduzeća, ali zbog složenih birokratskih procedura i vremena potrebnog da se dobiju određene dozvole, srpska privreda je pod velikim opterećenjem što otežava poslovanje domaćih i stranih kompanija u zemlji. Razumevanje i podrška veoma često izostaje kako od strane države, tako i od bankarskog sektora, pa se do osnovnih sredstava za započinjanje, vođenje i razvoj posla veoma teško dolazi. Jedan od načina jačanja domaće privrede je i kroz povećanje izvoza, a da bi do toga došlo domaći proizvodi moraju zadovoljiti međunarodne bezbednosne kriterijume.

Program II

Cutting down a number of quasi-tax a burden to the small and medium companies has been somewhat removed but the Serbian economy is still overcharged because red tape hinders obtaining licenses, which obstructs work of the domestic and foreign companies alike. Understanding and the support of the state as well as the bank sector is often non-existent so that the way to secure working capital necessary to start-up, run and develop business is very difficult. One way to improve the domestic economy is to boost export which means that the domestic products should abide by the international safety standards.

III EMISIJA

Koji su najtraženiji poslovi u Srbiji, i da li je domaći obrazovni sistem usklađen sa potrebama na tržištu? Nedostaju nam softverski inženjeri, ali i stolari, fasaderi i slični profili iz oblasti građevinarstva. Iako bi trebalo raditi na razvijanju novih tehnologija i unapređenju domaće privrede, kao i podsticanju proizvodnje, potrebno je prepoznati ono što tržište traži, kako bi se školovali kadrovi koji će u budućnosti moći da nađu posao. Država je prepoznala značaj tradicionalnih zanata i ove godine prvi put finansijski podržala ovaj sektor, dok s druge strane avioni domaće proizvodnje napravljeni u Kraljevu nemaju podršku nadležnih.

Program III

What are the most interesting jobs in Serbia? How much is the Serbian education system in harmony with requirements of the market?

We lack the software engineers but we also lack carpenters, plasterers and similar construction workers. Though it is necessary to work on developing new technologies, on improving the domestic economy and to support production, it is also necessary to recognize the requirements of market in order to educate workers so that they will have jobs in the future. The state recognized the importance of traditional crafts and this year, for the first time, supports this sector. However, the domestic aircraft industry from Kraljevo is left without such support .


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.