Emisije / Bolji život

Šira slika: Da li smo bliži Evropi?

Sve balkanske zemlje imaju aspiraciju da postanu članice Evropske unije jednog dana. Neke od ovih zemalja kreću se ka punopravnom članstvu brže, a neke sporije. Na tom putu imaju različite prepreke I iskušenja ali za sve njih put evropskih integracija je dug i zavisi od odnosa EU prema proširenju. EU je odobrila otvaranje pregovora sa Srbijom u januaru 2014. godine. To je bila godina kada je Srbija započela reforme u kontekstu 35 pregovaračkih poglavlja. Glavna poruka koju je Brisel implantirao u pregovarački proces je da zemlje kandidati treba da rade na unapređenju demokratije, vladavine prava i ekonomije zbog sebe, ne zbog Evropske unije. TV serijal « Šira slika » otkriva i ilustruje iz epizode u epizodu društveno – političke teme koje su bitne za evropske integracije jednako koliko i za unapređenje svakodnevnog života građana.

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

Wider Picture: Moving closer to Europe?

Western Balkans countries all aspire to become members of European Union someday. Some of those countries go towards the full membership faster, and the others are slower in that way. They have different issues and obstacles but for all of them EU integration path is a long run challenge reliant on EU approach to enlargement. EU approved opening negotiations on Serbia’s accession process in January 2014. That was the year when Serbia has started its reform process in the context of 35 negotiation chapters. Main message that Brussels has embedded into accession process and its guidelines says that candidate countries should work to improve democracy, rule of law and economy as their own genuine goal, not EU integration goal by itself. TV serial Wider Picture reveals and depicts episode by episode main aspects and socio-political themes that are important to EU integration process as much as to citizens’ everyday life.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.