Novinarski trening / Prethodne sezone / Sezona 2009/2010

Ekonomski aspekti Evro-Atlantskih integracija Srbije

BEST OF

Protekla tri meseca deset mladih novinara i strudenata novinarstva bavilo se temom ekonomskih aspekata evroatlantskih integracija. Šta bi Srbija dobila, a šta izgubila ulaskom u NATO, zbog čega je na snazi vojna neutralnost, koja su iskustva država članica i zašto se o tome kod nas ne razgovara bile su samo neke od tema njihovih priloga. Ono što u Srbiji svakako nedostaje i što su svi učesnici treninga izneli kao problem je javna rasprava koja bi građanima pružila više informacija.

BEST OF

In past three months, 10 young journalists and students of journalism tried to lighten economic aspects of Euro-Atlantic integrations of Serbia. What would Serbia get and which would be the costs of being NATO member, what are the consequences of militarily neutral position of Serbia, what are the experiences of NATO member countries and why is in Serbia necessary to have a public debate about joining NATO.

Novi strateški koncept NATO saveza

Generalni sekretar NATO alijanse, Andeas Fog Rasmusen je na konferenciji u Finskoj predstavio novi strateški koncept ovog saveza. Prema njegovim rečima, NATO će od sada isistirati na diplomatskom pristupu i mirnom rešenju sporova, iako je prvenstveno vojni savez, kao i na što boljoj povezanosti svih institucija na međunarodnoj sceni. Ubuduće, cilj NATO alijanse biće da osigura ne samo vojni uspeh, već i dugoročnu sigurnst i stabilnost u konfliktnim zonama. Zato je neophodno razvijati saradnju sa drugim medjunarodnim akterima kao što su Evropska unija, Ujedinjene nacije, Svetska banka i drugi, zaključio je generalni sekretar. Ministar spoljnih poslova Finske, Aleksandar Stab, istakao je da u potpunosti podržava ovakav strateški koncept i da je Finska, iako nije članica NATO-a, veliki parter ovog saveza u mirovnim misijama i Partnerstvu za mir.

Autor ovog priloga je Marijana Krkić.

New NATO’s strategic concept

NATO Secretary General Mr. Anders Fogh Rasmussen presented at the conference in Finland a new Strategic Concept of the alliance. According to Fogh Rasmussen, in the future NATO, though primarily a military alliance, will insist on diplomatic approach and the peaceful solution of disputes as well as on a better connection between all institutions on the international scene. The objective of NATO will be to achieve not only a military success but also a longstanding cooperation with other international actors like the European Union., United Nations, World Bank and others, said Secretary General. The Finnish foreign affairs minister Mr. Alexander Stubb confirmed that this Strategic Concept has a full support and that Finland, even though not a member of NATO, is its important partner in the peacekeeping missions and the Partnership for Peace.

The author of report is Marijana Krkic.

Doprinos Srbije u izradi novog strateškog koncepta NATO-a

Fond Transkonflikt Srbija je uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike predstavio projekat "Doprinos Srbije u izradi novog strateškog koncepta NATO-a". Sadašnji koncept NATO- a je napravljen 1999. godine i, prema mišljenju stručnjaka, neophodno je napraviti novi koji bi više odgovarao aktuelnoj bezbednosnoj situaciji. Ambasadorka Češke Republike u Beogradu, Hana Hubačkova , kaže da će novi strateški koncept obuhvatiti veliki broj rasprava na temu upravljanje kriznim situacijama, energetske sigurnosti, terorizma i svih pitanja koja se tiču globalne bezbednosti, kao i da je za Srbiju veoma važno da učestvuje u izradi ovog novog strateškog koncepta. Mirjana Kosić, direktorka Fonda Transkonflikt Srbija, kaže da je cilj projekta "Doprinos Srbije u izradi novog strateškog koncepta NATO-a" da informiše građane o svim pitanjima vezanim za nacionalnu i kolektivnu bezbednost, kao i da objasni direktne veze između pitanja bezbednosti i ekonomske stabilnosti i razvoja u Srbiji. Autor ovog priloga je Zlata Todorović.

Contribution of Serbia in drafting new NATO’s strategic concept

TransConflict Serbia Fund supported by the Czech Foreign Affairs Ministry presented the project entitled “Contribution of Serbia in drafting new NATO’s strategic concept.” The current NATO concept was launched in 1999 and, according to experts, it is imperative to outline a new one better adapted to the actual security situation. The ambassador of the Czech Republic in Belgrade, H.E. Ms. Hana Hubáčková, says that this new strategic concept will include a large number of discussions on topics like managing crisis situations, energetic security, terrorism and all issues connected with the global security so it is very important for Serbia to participate in designing the new strategic concept. Mirjana Kosić, Director at TransConflict Serbia says that the goal of the project “Contribution of Serbia in drafting new NATO’s strategic concept” is to inform citizens about all questions related with the national and collective security and to highlight direct connections between the issues of security and economic stability and development of Serbia.

The author of report is Zlata Todorović.

Iskustva zemalja članica NATO-a i zemalja učesnica programa partnerstvo za mir

Na konferenciji Atlantskog saveta Srbije predstavljena su iskustva zemalja članica NATOa, kao i zemalja učesnica programa Partnerstva za mir. Izaslanik odbrane Kraljevine Norveške potpukovnik Terije Haaverstad kaže da je Norveška pristupila NATO-u prvenstveno iz bezbednosnih razloga. On istče da je troškove članstva u NATO-u skoro nemoguće izračunati, ali, prema njegovom mišljenju, to nije trošak, već investicija u bezbednost jedne zemlje i neka vrsta osiguranja. Predstavnici vojno neutralnih zemalja, Austrije i Švedske, istakli su da u velikoj meri sarađuju sa NATO-om u okviru Partnerstva za mir. Izaslanik odbrane Austrije, brigadni general Rainhard Šuberl, kaže da Austrija aktivno učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem mnogih medjunarodnih organizacija, a trenutno najveći broj austrijskih vojnika učestvuje u operacijama NATO-a na Kosovu. Kada su u pitanju troškovi vojne neutralnosti, Rainhard Šuberl kaže da su troškovi bezbednosti i odbrane veći za zemlje koje nisu članice NATO-a. Vojni budžet Austrije iznosi nešto više od 2 milijarde evra, ali prema njegovim rečima, taj budžet bi morao da bude veći. Autor ovog priloga je Vladan Krkić.

Experience of NATO member countries and countries partcipating in the partnership for peace program

The conference of the Atlantic Council of Serbia presented the experience of NATO member countries and countries participating in the Partnership for Peace Program. The representative of the Kingdom of Norway, Lieutenant Colonel Terje Haaverstad says that Norway has joined NATO first and foremost for security reasons. According to Lt. Col. Haaverstad the costs of NATO membership are actually impossible to ascertain because it is not expenditure but investment into security of one country and a sort of insurance. Representatives of the military neutral countries, Austria and Sweden, point out that they cooperate in a great measure with NATO within the Partnership for Peace Program. The representative of Austria, the Brigadier General Rainhard Schöberl says that Austria actively participates in the peacekeeping missions under the patronage of many international organizations and that currently the majority of Austrian troops participate in the NATO mission in Kosovo. As regards costs of the military neutrality Brig. Gen. Rainhard Schöberl says that costs for security and defense are actually higher for NATO’s non-member countries. The military budget of Austria is slightly over € two billion but according to him this budget ought to be increased.

The author of this report is Vladan Krkić.

NATO i Rusija

Kao agrument u javnoj rasppravi mogućeg ulaska Srbje u NATO stručnjaci se često pozivaju na aktuelni stav Rusije koja sa neodobravanjem gleda na približavanje Srbijie ovom vojnom savezu. Iako Savet NATO- Rusija i niz zajedničkih programa tokom poslednjih 20 godina predstavaljaju platformu saradnje Rusije sa NATO-om, stav Rusije je da je OEBS organizacija koja treba da bude zadužena za bezbednost na prostoru Evroazije. S druge strane, NATO bi želeo da se ta saradnja intenzivira i podigne do nivoa kada će Rusija biti aktivno uključena u borbu protiv svih prisutnih pretnji evroazijskom prostoru. Sagovornik Ekonews- a, direktor istraživanja Isak fonda, Žarko Petrović kaže da je punopravno članstvo Rusije u NATO savezu za sada dosta nerealno imajući u vidu količinu i intenzitet nesuglasica. Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar, ističe da bi ulaskom Srbije u NATO, pored otvaranja pitanja bezbednosti, doslo i do rasta konkurencije na tržištu što bi ugrozilo i ekonomski interes Rusije. Autor ovog priloga je Ivan Kataliina.

NATO and Russia

In the public discussions about possibility that Serbia joins NATO, experts frequently refer to Russia’s frowning upon Serbia’s closer relations with this military alliance. Though the NATO – Russia Council as well as many other joint programs being established in the last 20 years of cooperation actually provide a platform for cooperation between Russia and NATO, Russia’s standpoint is that OSCE should be the institution in charge of security in Europe. On the other side, NATO would like to intensify and upgrade this cooperation so that Russia may take a more active role in fighting against the current threats in the Euro-Asian zone.

The guest of Ekonnews, the Research Director of ISAC Fund, Mr. Žarko Petrović, says that the full membership of Russia in the NATO alliance is unlikely at the moment considering a great number of quite serious disagreements. Military analyst Mr. Ljubodrag Stojadinović argues that the possibility of Serbia’s joining NATO would not only open the issue of security but would also result in an increased market competition, which would endanger Russia’s economic interests.

The author of report is Ivan Katalina.

NATO i Grčka

Grčka za svoje članstvo u NATO-u godišnje izdvaja 6 milijardi evra, odnosno 2,8 odsto nacionalnog BDP-a. Sagovornik emisije Ekonnews, pres ataše grčke ambasade Petros Saruhis kaže da je, zbog posledica ekonomske krize, članstvo u NATO alijansi trenutno veoma skupo za Grčku. On kaže da su kolektivna davanja za troškove odbrane i vojske veoma velika i da je to mana članstva u NATO- u, ali da su prednosti koje to članstvo pruža u pogledu bezbednosti i pozicije u međunarodnoj zajednici nemerljive. Grčka ima 11 milona stnovnika i,prema mišljenju Petrosa Saruhisa, troškove bezbednosti i odbrane je neophodno bolje prilagoditi tom broju. Grčka trenutno najviše novca troši na vojnu opremu i za modernizaciju vojske, kako bi mogla da učestvuje u operacijama NATO-a na Kosovu i u Avganistanu. Autor ovog priloga je Milica Šošić.

NATO and Greece

Greece pays annually € six million for its NATO membership, which amounts to a 2.6 per cent of its GDP. The guest of Ekonnews, Press Attaché with the Greek Embassy in Belgrade Mr. Petros Saruhis, says that considering the effects of economic crisis the cost of NATO membership is currently very expensive for Greece. According to Mr. Saruhis the country’s expenses for army and defense are really high and this is certainly an unfavorable aspect the NATO membership. However, on the other side, being a member of the alliance secures an enormous advantage considering the issues of both security and position in the international community.

Greece has population of 11 million inhabitants and according to Mr. Petros Saruhis, the expenditure for security and defense should be better adjusted to this fact. Greece currently spends predominantly for the military equipment and modernization of its army in order to be able to participate in NATO missions in Kosovo and Afghanistan.

The author of this report is Milica Šošić.

Studija troškova ulaska Srbije u NATO

Stav aktuelne vlasti u Srbiji je da ćemo do 2012. godine ostati vojno neutralna zemlja, ali jos uvek nisu izrađene studije o tome koliko će nas koštati i pravna potvrda vojne neutralnosti, kao ni koliko bi nas koštalo pristupanje nekom od vojnih saveza. Stavovi sagovornika Ekonnewsa o troškovima ulaska u NATO su oprečni. Predsednik Demokratske stranke Srbije, Slobodan Samardžić ističe da Hrvatska plaća oko 3 miliona godišnje i da bi Srbija plaćala još više, što je gotovo neizvodljivo u trenutnoj ekonomskoj situaciji. Godišnja članarina je obavezna i to jeste izvestan trošak, ali Mijat Lakićević, urednik ekonomske rubrike nedeljnika NIN, kaže da je taj izdatak zanemarljiv i da bi najviše novca otišlo na opremanje vojske, ali i da bi sigurno došlo do porasta BDP-a i direktnih stranih investicija. Prema rečima profesora Fakulteta političkih nauka, Miroslava Hadžića već sad suviše novca odlazi na troškove vojske i odbrane i da bi članstvo u NATO-u te troškove znatno smanjilo. Autor ovog priloga je Bojan Cvejić.

Cost Benefit Analysis of Serbia’s joining NATO

The Serbian government decided that the country would maintain its military neutrality by 2012 though the cost benefit analysis of the legal verification of the military neutrality and the cost of joining one of the military alliances doesn’t exist. The Ekonnews guests expressed the opposite arguments speaking costs of NATO membership. Vice-president of the Democratic Party of Serbia, Slobodan Samardžić, points that Croatia pays some three million euros annually and that Serbia would have to probably pay much more, which is almost impossible in the current economic situation. The annual membership fee is indeed high. However, Mijat Lakičević, business editor with the NIN weekly says that this cost is actually negligible and that modernization of military equipment would cost much more but, he as argues, the membership would definitely result in the growth of GDP and in direct foreign investments. According to professor at the Faculty of Political Science, Miroslav Hadžić, currently too much money is being spent to meet the needs of army so that the NATO membership would significantly reduce these costs.

The author of report is Bojan Cvejić.

Kontaktna ambasada NATO saveza u Beogradu

Češka ambasada u Beogradu, pored svojih redovnih dužnosti ambasade, obavlja i ulogu Kontaktne ambasade NATO-a za Srbiju. NATO savez za razliku od Evropske unije, ne otvara svoja diplomatska predstavništva, nego koristi usluge ambasada zemalja članica. Uloga Češke ambasade, kao Kontaktne ambasade, je da radi na informisanju javnosti i institucija u Srbiji o programu i strategijama NATO saveza. Predstavnik Češke ambasade, Jan Vlkovsky za Ekonnews govori o osnovnim principima rada NATO-a, ali i o iskustvima i beneficijama koje je Češka stekla za 11 godina članstva u ovom vojno- političkom savezu. Autor ovog priloga je Zlata Todorović.

The NATO Contact Point Embassy in Belgrade

The Czech Embassy in Belgrade apart from its regular diplomatic service also functions as the NATO Contact Point Embassy in Serbia. NATO, in difference to the European Union, operates via the embassies of its member countries.

The role of the Czech Embassy as the NATO Contact Point includes informing the public and institutions in Serbia about programs and strategies of NATO. The political officer in the Czech Embassy, Mr. Jan Vikovsky, speaks for Ekonnews about the basic principles of NATO activities and the experiences and benefits that the Czech Republic has enjoyed during 11 years of its membership in this North Atlantic Treaty.

The author of report is Zlata Todorović.

Srbija u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija

U mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija trenutno učestvuje 34 pripadnika Vojske Srbije, a očekivanja su da će se u narednom perodu taj broj povećati. Skupština Srbije bi polovinom aprila trebalo da donese godišnji plan učešća naših vojnika u mirovnim misijama.Načelnik Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije Jelisije Radivojević izjavio je za Ekonnews da se za učešće u novim mirovnim operacijama prijavilo oko 3000 ljudi. Učešće je dobrovoljno, a obuka vojnika i lekara obuhvata detaljna predavanja i uputstva od strane vrhunskih stranih eksperata za snalaženje u teškim uslovima. Prema rečima vojnog analitičara Aleksandra Radića, učešće Vojske Srbije u mirovnim operacijama pod vođstvom Ujedinjenih nacija je pravi način za izgradnju pozitivnog imidža. Autor ovog priloga je Jovana Stanojević.

Serbia in UN peackeeping operations

In the United Nations peacekeeping missions Serbian Army has currently 34 assigned troops and it is expected that in the next period their number will increase. At the mid-April, the Serbian Parliament will adopt the annual plan on engagement of our troops in new peacekeeping missions. The Head of the Center for Peacekeeping Operations of the Serbian Army General Staff, Jelisije Radivojević, said for Ekonnews that about 3,000 troops are ready to take part in the new peacekeeping missions. The participation is voluntarily and the training of troops and members of medical corps includes detailed courses and instructions on ways of acting in difficult conditions, held by top foreign experts. According to the military analyst Aleksandar Radić, the participation of Serbian Army in UN peacekeeping operations is a good way in building a positive image.

The author of this TV report is Jovana Stojanović.

Vojna neutralnost Srbije

Skupština Srbije je u decembru 2007. godine donela rezoluciju kojom je proglasila vojnu neutralnost, a predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će tako ostati do 2012. Međutim, sagovornici Ekonnewsa ukazali su nam da vojna neutralnost da bi bila stvarna mora biti pravno potvrđena međunarodnim ugovorom, kao i da bi Srbija u potpunosti morala da usavrši svoje vojne kapacitet i da reši sve nesuglasice sa susednim zemljama. Reformu i modernizaciju vojske svaka neutralna država mora da finansira iz sopstvenog budžeta, tako da su pred Srbijom velika ulaganja, u slucaju da vlasti reše da potvrde njenu vojnu neutralnost. Alternativa je ulazak u neki od svetskih vojnih saveza. Profesori Radoslav Stojanović i Zoran Dragišić složili su se da bi ulazak u NATO za Srbiju bio povoljan i sa ekonomske strane zbog direktnh stranih investicija koje bi, kako oni tvrde, bile sigurno u porastu, ali i da bi to jos jedan značajan korak ka Evropskoj uniji. Autori ovog priloga su Zlata Todorović, Bojan Cvejić i Milica Šošić.

Serbia military neutral

Serbian Parliament adopted in December 2009 a resolution declaring the country’s military neutrality and Serbian President Boris Tadić said that Serbia would remain neutral until 2012. However, guests of Ekonnews pointed out that one country’s actual military neutrality should be first officially endorsed by an international agreement. They also pointed that Serbia should up-to-date its military capacity and settle all arguments with the neighboring countries. To reform and modernize army each military neutral state has to subsidize from its own budget so that in case that Serbia’s government opts for military neutrality the country will face huge costs. The alternative is joining some of the world’s military alliances.

Professors Radoslav Stojanović and Zoran Dragišić agreed that NATO membership will be desirable for Serbia as regards its economy because, as they pointed, the membership would entail the growth of direct foreign investments. It would also indicate that an important step forward is undertaken towards European Union.

The authors of this TV report are Zlata Todorović, Bojan Cvejić and Milica Šošić.

Drugi TV prilog

Susedne zemlje, Rumunija i Bugarska, su ulaskom u NATO alijansu povećale broj direktnih stranih investicija, kao i bruto domaći proizvod, ali su imale i velike troškove kada je u pitanju prilagodjavanje NATO standardima, a naročito ih je koštala modernizacija vojske i uvoz oružja. Posmatrajući primer ovih zemalja, pitali smo stručnjake kako vide Srbiju u njenom mogućem ulasku u NATO. Sagovornici Ekonnewsa imaju različite stavove. Jedni vide isključivo ekonomsku dobit, zato što zemlje koje su članice NATO alijanse spadaju u sigurne kada su u pitanja strana ulaganja.Čuli smo i to da je prednost evro- atlantskih integtracija brži put ka EU. Velika ulaganja koja prate evroatlantske integracije bio je argument na koji se pozivaju stručnjaci koji misle da bi nas ulazak u NATO suviše koštao. Autori ovog priloga su novinari Marija Kambić, Marijana Krkić i Ivan Katalina.

The second TV feature

When they joined the NATO alliance our neighbors Romania and Bulgaria recorded an increased number of direct foreign investments and their GDP, but at the same time they had the extensive costs in order to get adjusted to NATO standards, especially to modernize their armies and purchase up-to-date military equipment.

In view of the above example Ekonnews asked several experts to give their standpoints regarding Serbia’s possible decision to become a member of NATO. The opinions of our guests differ. Some consider the membership as an entirely economic gain because NATO member countries are safe for foreign investments. It is also said that the advantage of Euro-Atlantic integrations is a faster way to EU. High costs that go with the Euro-Atlantic integrations is the argument of those who think that NATO membership would be too expensive for Serbia.

The authors of this TV report are journalists Marija Kambić, Marijana Krkić and Ivan Katalina.

Prvi prilog

U okviru projekta novinarskog treninga Ekonomski aspekti evro- atlantskih integracija Srbije, KeyConnection Media je počela sa emitovanjem priloga učesnika treninga. Prilozi se emituju u emisiji Ekonnews, sredom u 20:00 h na TV Studio B.

Prvi prilog u seriji od 12 TV priloga u sklopu novinarskog treninga Ekonomski aspekti evro- atlantskih integracija Srbije govori o javnoj debati o ulasku Srbije u NATO. Sagovornici Ekonnews-a izneli su svoje mišljenje o evroatlantskim integracijama Srbije i ekonomskom značaju ovih integracija. Autori priloga su Jovana Stanojević, Vladan Krkić i Nataša Krsmanović.

The first TV feature

Within the program of the project Economic Aspects of Euro- Atlantic Integrations of Serbia, Keyconnection Media has started broadcasting TV contributions produced by workshop participants . TV contributions about Economic Aspects of Euro- Atlantic integrations of Serbia are presented as special serial within the content of ECONNEWS TV magazine, broadcasted on Wednesday at prime-time (8pm) on TV Studio B.

The topic of the first TV feature is current public debate about possible Serbia’ s membership in NATO. The first feature presents opinion about integrations of Serbia in her way to NATO. The authors of the first TV feature are Jovana Stanojević, Vladan Krkić and Nataša Krsmanović.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.